Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες

Άδειες Λειτουργίας Βιομηχανίας

Για τη δημιουργία νέου βιομηχανικου / βιοτεχνικού χώρου ή επαγγελματικού εργαστηρίου η αφετηρία γίνεται ελέγχοντας πολεοδομικούς περιορισμούς στους επιλεγμένους χώρους.

Ύστερα μαζί χωροθετούμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό και αποτυπώνουμε την παραγωγική διαδικασία.

Το γραφείο μας διαθέτει τις γνώσεις και τους συνεργάτες για το σύνολο των απαραίτητων μελετών και των εγκρίσεων που χρειάζονται από διάφορους φορείς ώστε να κατατεθεί πλήρης φάκελος στην αδειοδοτούσα αρχή της εκάστωτε περιφέρειας.