Μελέτες & Εφαρμογές

Ηλεκτρο Μηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων & Εγκατάσταση Εφαρμογών

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται από το 2012 στον τομέα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών. Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση κάθε έργου.

Διαθέτωντας μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές και συνδιάζοντας αυτή με τη γνώση στο αντικείμενο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

Μελέτες για Οχήματα

Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού,
Μελέτες Οχημάτων προς Διασκευή

Βιομηχανία & Καταστήματα

Άδειες Λειτουργιάς

Αδειοδότηση λειτουργίας επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Το γραφείο μας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του επαγγελματικού χώρου σας ως και την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
Θέρμανση & Ψύξη