Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες

Άδειες Λειτουργίας Συνεργείων - Πλυντηρίων

Η ενημέρωσή μας για τη νομοθεσία είναι καθημερινή ώστε να παρέχουμε την σωστή κατεύθυνση στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Αρχίζοντας από τις ανάγκες της επιχείρησης, τις απαιτήσεις χώρων γίνεται έλεγχος καταλληλότητας του κάθε χώρου.

Σημαντικές είναι οι συμβουλές μας ώστε ο χώρος που θα ενοικιάσετε / αγοράσετε να είναι κατάλληλος για τη χρήση που επιθυμείτε σε σχέση με την πολεοδομική νομοθεσία και με την νομοθεσία του υπουργείου μεταφορών.