Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων

Μελέτη & Εγκατάσταση Κλιματισμού

Αναλαμβάνουμε τη σωστή κάλυψη κάθε χώρου με τον κλιματισμό που απαιτείται.

Ξεκινώντας με τη μελέτη και με κριτήρια τη δική σας επιθυμία, τις τεχνικές λύσεις που υπάρχουν και το κόστος, καταλήγούμε στο βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματός σας με στόχο την θερμική άνεση.