Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Εκδίδουμε Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) βάσει την ισχύουσας νομοθεσίας ή όπως είναι ευρέως γνωστό «σχέδιο ηλεκτρολόγου».

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα όργανα ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων.

Ελέγχουμε οπτικά την εγκατάστασή σας, πραγματοποιούμε μετρήσεις και εκδίδουμε την ΥΔΕ.

Αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση της εγκατάστασής σας σε περίπτωση που αυτή είναι επικύνδινη ή έχει ελλείψεις.

Στόχος είναι το Πιστοποιητικό να επιβεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασής σας και όχι απλά να εκδίδουμε ένα «χαρτί που ζητάει ο ΔΕΔΔΗΕ».

Μία λανθασμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορε να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες αυτής και το ίδιο το κτίριο.