Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός Μηχανολογικών Μηχανημάτων - Εξαρτημάτων

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό μηχανημάτων και εξαρτημάτων με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού για τρισδιάστατη σχεδίαση.

Η εμπειρία μας σε κατασκευές, υλικά και γνώσεις σχεδιασμού μας οδηγούν σε ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός ξεκινάει με μία ιδέα, αναμιγνύεται με το σχέδιο, τα υλικά και τα εξαρτήματα και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση στην κατασκευή.