Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κατηγορίες Υπηρεσιών

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και επίβλεψη αυτών σε νέα

Μελέτη & Εγκατάσταση Θέρμανσης

Μελέτη & Εγκατάσταση Θέρμανσης

Αναλαμβάνουμε τη σωστή θέρμανση του κάθε χώρου με το είδος θέρμανσης που επιθυμείται.

Μελέτη & Εγκατάσταση Κλιματισμού

Μελέτη & Εγκατάσταση Κλιματισμού

Αναλαμβάνουμε τη σωστή κάλυψη κάθε χώρου με τον κλιματισμό που απαιτείται. Ξεκινώντας με τη

Μελέτη Πυρασφαλείας

Μελέτη Πυρασφαλείας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για κάθε

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (Υδε)

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (Υδε)

Εκδίδουμε Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) βάσει την ισχύουσας νομοθεσίας ή όπως

Σχεδιασμός Μηχανολογικών Μηχανημάτων – Εξαρτημάτων

Σχεδιασμός Μηχανολογικών Μηχανημάτων – Εξαρτημάτων

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό μηχανημάτων και εξαρτημάτων με τη χρήση σύγχρονου

Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και λειτουργεί συμβουλευτικά

Άδειες Λειτουργιάς Υγειονομικού

Άδειες Λειτουργιάς Υγειονομικού

Η ενημέρωσή μας για τη νομoθεσία είναι καθημερινή ώστε να παρέχουμε την σωστή κατεύθυνση

Άδειες Λειτουργίας Συνεργειών – Πλυντηρίων

Άδειες Λειτουργίας Συνεργειών – Πλυντηρίων

Η ενημέρωσή μας για τη νομoθεσία είναι καθημερινή ώστε να παρέχουμε την σωστή κατεύθυνση

Άδειες Λειτουργίας Βιομηχανίας

Άδειες Λειτουργίας Βιομηχανίας

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και επίβλεψη αυτών σε νέα

Μελέτες Οχημάτων

Μελέτες Οχημάτων

Η εξειδίκευσή μας στα οχήματα, μας δίνει τη δυνατότητα της εκπόνηση κάθε είδους μελέτης

Ενεργειακή Επιθεώρηση Εξοικονομώ

Ενεργειακή Επιθεώρηση Εξοικονομώ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδησης ( ΠΕΑ ) για όλα τα είδη